Temoinsa

Indústria / Rol: Project Manager , Railway industry

Enginyer electrònic i Project Manager
Gener 2001 - Maig 2002

Temoinsa
Múltiples tasques: detecció de problemes electrics als productes ja instal.lats als trens i assistent del cap de projecte de renovació dels trens grecs i dissenyar i ofertar un banc de proves (BTE: Bench Test Equipment) per a Bombardier Transporation

BTE: Disseny de l’arquitectura, funcionalitat i test cases així com la configuració d’un ordinador industrial de National Instruments i determinació de targetes d’entrada / sortida analògiques i digitals per a la prova i reparació d’un sistema electromecànic. Presentació al client final a New York (LIRR: Long Island Rail Road) amb assistència d´una consultora externa que assessorava a LIRR. Va ser el projecte final de la carrera d’Enginyeria de Telecomunicacions (ETSETB).Qualificat amb Matrícula d’Honor.

Search this Website

Sponsors

  • Available space for sponsors

Android Apps