Snorek

Indústria / Rol: Product Engineer, Software Developer, Mobile industrie, Project Manager , Entrepreneurship

Android. Algoritmes. Marketing.
Desembre 2012 - Febrer 2014 (Berlín, Alemanya)

Snorek
Snorek és una App per Android que detecta i et pot avisar de que ronques. Pots configurar a través dels menús si vols que t'avisi amb un to de notificació (que pots configurar a través del menú d' audio del teu Smartphone) o bé si prefereixis que t'avisi amb la vibració.

La versió Snorek EXTREM Plus permet fer vibrar un rellotge Smart (o SmartWatch).

Search this Website

Sponsors

  • Available space for sponsors

Android Apps