Organic Ads

Indústria / Rol: Web / SEO / B2B, Software Developer, Project Manager , IT, Entrepreneurship

Programador LAMP, CMS i SEO
Gener 2009 - Avui (Berlín, Alemanya)

Organic Ads
Posicionament orgànic (SEO i SEM) de les URLs dels clients. Creació i test d’algorismes i pràctiques de millora del rànking. Monitorització de resultats (Analytics, WebMaster Toools). Redireccionaments. Creació de prescències a internet (Joomla i Wordpress). Programació de plugins i hacks (PHP). Administració LAMP Stack. Referències d'alguns clients. Emrpesa unipersonal amb la que s’han facturat altres projectes Freelance

Search this Website

Sponsors

  • Available space for sponsors

Android Apps