Mar18

Sleep App Mobile Backend

Mobile Backend

Backend API feta a mida per accedir els serveis del Google Cloud

Sleep App Mobile Backend
Quan una aplicació mòbil vol emmagatzemar recursos al Cloud necessita per una banda les llibreries que formen part de la App i per l'altre l'anomenat Mobile Backend.

Els Mobile Backends son la part del servidor que es troba al Cloud i que espera les connexions de la noatra App per a emmagatzemar les dades.
Tota aplicació que no és standalone necessita d'aquests recursos i aquests han d'estar programats a mida de la nostra aplicació.

Un dels aventatges de fer servir el Google Cloud és que aquests recursos estan sempre disponibles per a la nostra App i a més en la dimensió que sigui necessària sense costos per a nosaltres.

Google Cloud és una PaaS, plataforma com a servei, és a dir, que la tenim a disposició per a fer-nos el servei que necessitem i quan el necessitem. Si no la fem servir, no paguem i si necessitem en un periode curt de temps molts recursos, aquests els tindrem a la nostra disposició pagant-los al preu corresponent pel temps que els fem servir corresponent.

Search this Website

Sponsors

  • Available space for sponsors

Android Apps