Hewlett Packard

Indústria / Rol: Product Engineer, Consumer products

Remote Product Engineer
Abril 1998 - Maig 2000 (Netherlands and Germany)

Hewlett Packard
Enginyer de producte pertanyent a Boise, Idaho (USA) ubicat a la planta de producció subcontracta d'Amersfoort, Holanda i de Metz, França. Implantació de nous processos de producció, test i audit. Seguiment dels defectes del producte durant l’ensamblatge, sol.lucionar-los juntament amb els tecnics de reparacions de linia i escalarció a l’equip d’enginyeria dels EUA. Comunicació amb l’equip local (nous tests, nous productes), amb el proveidor (valoració de costos de nous processos), amb qualitat (identificació de problemes al producte, al procés de producció, escalació i implantació de contramesures) i amb els enginyers i manager ubicats a Boise. Creació de reports. Mudança a França amb la relocalització de la fàbrica.

Search this Website

Sponsors

  • Available space for sponsors

Android Apps