Elscint

Indústria / Rol: Medical industry

Field Service Engineer
Abril 1995 - Abril 1996

Elscint
Instal.lació, reparació i manteniment de Tomògrafs Axials Computeritzats en hospitals de Catalunya, Espanya i les Illes Canàries. Suport telefònic amb els tècnics operadors dels equips. Suport on-Site. Reparació d'averies elèctriques, electròniques i de programari. Substitució de parts. Diagnosi. Reparació d'equips.

Search this Website

Sponsors

  • Available space for sponsors

Android Apps